casiopea - cesty osobního rozvoje

Eva Kaňáková

 

Eva Kaňáková


Casiopea, s. r. o.
GSM 603 428 692

kanakova@casiopea.cz

Přihlášení k odběru newsletteru
captcha 
(zasílání newsletteru zdarma)

Efektivní kulatý stůl®

Efektivní kulatý stůl® / Mastermind group nebo také CEO Round Table®/
Cílem je využít potenciál a znalosti každého jednotlivce a nacházet nová řešení, nové možnosti, generovat co nejvíce námětů ke konkrétnímu probíranému tématu a vytvořit z účastníků pracovního setkání skutečně efektivní a spolupracující tým. Je to způsob, jak zapojovat lidi do komunikace, jak odstraňovat bariéry a společně, nalézat možnosti a řešení pro různá pracovní i osobní témata. Využíváme myšlenky, zkušenosti a dovednosti, skrytý potenciál jednotlivců i týmů, rozvíjíme komunikaci, dáváme lidem příležitost být užitečnými, posilujeme motivaci a inspiraci. Otevírají se nové možnosti, nabízejí se nová i neobvyklá řešení.
Metoda Efektivní kulatý stůl® podporuje spolupráci, mění postoje a vztahy, výrazně ovlivňuje a má vliv na plnění úkolů a dosahování výsledků.

Setkání se řídí pevnými pravidly a principy, které pod vedením nezávislého člověka – facilitátora, umožňují dynamiku, efektivitu a vytvoření příznivé atmosféry pro sdílení znalostí, dovedností a zkušeností, které by jinak mohly zůstat nevyužité.

Tato setkání facilituji od roku 1998, kdy jsem začínala pracovat s nezávislými finančními poradci a obchodníky ve své vlastní firmě, a postupně se posunula do osobních i profesních a byznysových témat jako externí facilitátorka.

Pro koho je tato metoda využitelná:
pro CEO a klíčové manažery
pro majitele společností
pro podnikatele
pro vedoucí týmů
pro různá profesní i zájmová sdružení
i pro jednotlivce, kteří řeší různá osobní i pracovní témata
http://www.srdcervaci.cz/jak-rict-dost

Některé možnosti využití:
klasické porady manažerů nebo zaměstnanců v rámci firmy
různé aktuální pracovní situace a témata
setkávání CEO, manažerů v rámci firmy i mimo vlastní firmu
když je více majitelů ve firmě a je třeba dosažení nějaké shody
vedení obchodních týmů
příprava strategií
tvorba plánů
hledání zdrojů a rezerv
komunikace se zaměstnanci
klientská a zákaznická orientace –
práce s týmy a se zadavateli
setkání klienty za účelem získání zpětných vazeb a nových inspirací
získání informací nebo předávání informací, zkušeností, názorů
zavádění nové služby apod.
projekty – příprava zadání, předání projektu zadavateli nebo vykonavateli, seznámení s projektem jednotlivým složkám, sledování naplňování zadání v průběhu projektu, změny v projektu …

Využívání metody– Efektivní kulatý stůl® znamená významný posun v myšlení manažerů a podnikatelů i jednotlivců a posílení jejich rozhodovacích a řídících schopností.  Zpětné vazby od účastníků získávané průběžně, podtrhují význam této metody. Vzájemná důvěra a respekt jsou zásadní.

 

Uskutečněné řízené diskuze na téma:

STRATEGIE

 • Strategie jedné firmy krátkodobá a střednědobá
 • Příprava středně až dlouhodobé strategie a strategických cílů ve výrobní firmě
 • Příprava střednědobé strategie asociace zaměřené na finanční poradenství
 • Tvorba strategie v dlouhodobém horizontu v obchodní firmě
 • Strategie vlastníka firmy předkládaná managementu pro další vývoj firmy
 • Korekce strategie a priorit – výrobní podnik
 • Strategie, zaměření a cíle odborné skupiny pedagogů České společnosti pro jakost
 • Srovnání pohledů na chování ve firmě z hlediska různých hierarchických úrovní
 • Tvorba podkladů a analýza pro komplexní vzdělávací projekt napříč firmou
 • Mapování současnosti a srovnání aktuálního stavu ve firmě s potřebami trhu
 • Potřeba zdokonalení produktů, nový směr firmy a priority
 • Komplexní příprava projektu
 • Optimalizace řízení hmotných investic
 • Vytvoření a zavedení kurzu „Manažer kvality ve zdravotnictví", a jeho využití ve zdravotnictví
 • Příprava zadání projektu, metodika a pravidla vnitřní komunikace a potřeba změn v novém, konkurenčním prostředí a po vstupu do EU


VZTAHY SE ZÁKAZNÍKY

 • Hodnocení spokojenosti zákazníka
 • Možnosti, příležitosti, rezervy pro zvýšení obratu malých prodejen a jejich rozšíření
 • Oblast finančního plánování – jak získat a udržet finanční poradce
 • Oblast finančního plánování – jak získat a udržet klienty
 • Optimalizace školicích, tréninkových a dalších služeb z pohledu zákazníka
 • Zákaznická orientace I., Zákaznická orientace II.
 • Jak motivovat, udržet a hledat nové klienty
 • Sdílení pracovních zkušeností z praxe s klienty
 • Získávání zpětných vazeb

MANAŽERSKÁ, PODNKATELSKÁ TÉMATA – osobní život

 • Nalezení času pro sebe a rovnováhy, stanovení a srovnání priorit, nové nastavení
 • Stanovení priorit a rozdělení času, získat více času pro sebe a své hobby
 • Zbavit se stresu, shonu, naučit se nedělat nedůležité, nepřebírat zodpovědnost za druhé, stanovení vlastních hodnot a priorit a důslednost
 • Kandidatura na vrcholovou pozici v regionální HK souběžně s podnikáním
 • Kariéra versus rodina
 • Nemocný rodič - jak nejlépe poskytnout péči nemocnému rodiči s využitím sociálních služeb


MANAŽERSKÁ, PODNKATELSKÁ TÉMATA – pracovní život

 • Jak zvýšit prodej služeb IT, nezávisle na klíčovém produktu
 • Rozšíření a vylepšení portfolia služeb, které ovlivňují atraktivitu produktů a výši obratu
 • Jak může malá firma získat zakázku u větší či velké společnosti
 • Rozšíření a vylepšení portfolia služeb, které ovlivňují atraktivitu produktů a výši obratů
 • Rozšíření firmy – expandovat ANO či NE a jak
 • Krádeže i ve firmě – lidé a čas
 • Úkoly personalistiky a personalisty z více úhlů pohledu
 • Vlastní důslednost, stabilizace a růst firmy
 • Rozdělení rolí v rodinné firmě, nalezení nejvhodnější formy komunikace firemních záležitostí a oddělení firemních od rodinných aktivit
 • Podnikání ve velkoobchodní činnosti a co a jak dál pro stabilizaci firmy
 • Příprava konference


PODNIKÁNÍ

 • Končí mi rodičovská dovolená a v budoucnu bych ráda podnikala
 • Jak mohu skloubit zaměstnání s podnikáním v začátcích. Zatím z důvodu potřeby finanční jistoty nastupuji do zaměstnání a nic nechci ošidit
 • Změna ze zaměstnance na podnikatelku – nalezení zaměření
 • Rozvíjení projektu „péče o tělo a duši" v tvrdém podnikatelském prostředí
 • Rozjezd firmy a příprava pořadu v televizi
 • Pocit vyhoření a odchod z vysoké manažerské pozice
 • Orientace na odlišení se v oboru
 • Nová kariéra a výběr z více možností
 • Dvě podnikatelky - společnice krátkodobé a dlouhodobé vyhlídky
 • Přizpůsobení pravidel odměňování pro společníky fungující společnosti po 20 letech

ZAMĚSTNANCI

 • Zaměstnanci, loajalita, udržení vysoké úrovně prodejny
 • Komunikace ve středně velké firmě
 • Jak získat a udržet trvalou loajalitu zaměstnanců
 • Loajalita, motivace zaměstnanců
 • Vztahy mezi manažery - jeden člen týmu není týmový hráč, ale přináší klientelu a obrat
 • Manažer/-ka osamocení v rozhodování a zodpovědnosti a vliv na sebemotivaci
 • Komunikace muži versus ženy - rovnocenní manažeři ve firmě, vzájemné respektování, směřování ke společnému cíli
 • Tvorba efektivních týmů a motivace nových zaměstnanců
 • Hledání principů pro spravedlivé odměňování na základě skutečně odváděné práce, času věnovaného firmě a na základě výsledků práce každého individuálně

KVALITA, MOTIVACE

 • Jak motivovat zaměstnance na procesech zlepšování
 • Benchmarking a trvalé zlepšování
 • Manažer kvality a jeho postavení ve firmě
 • Jak pozitivně ovlivňovat povědomí a působit, aby lidé více dbali a pečovali o životní prostředí
 • Hledání možností, jak zvýšit kvalitu výuky na středních školách
 • Aplikace modelů kvality do školství
 • Komunikace a manažer kvality ve firmě versus ostatní manažeři

RŮZNÉ

 • Jak prezentovat veřejně prospěšnou neziskovou činnost a fundraising
 • Organizace a řízení lidí v týmu v zájmové neziskové oblasti
 • Sportovní klub v malém městě
 • Co je důležité pro jednotlivé členy profesního sdružení, jejich představy, očekávání a potřeby, další směr a strategie
 • Spolupráce a propojení škol, zaměstnavatelů, vzdělavatelů a expertů – generování možností vlivu
 • Podpora a zapojení občanů v místě bydliště

 

Pro objednávky nebo jiné dotazy můžete využít kontaktní formulář

Jméno a přijmení
Neplatný Vstup

Email(*)
Neplatný Vstup

Dotaz(*)
Neplatný Vstup

Antispamová kontrola(*)
Antispamová kontrola
Neplatný Vstup