casiopea - cesty osobního rozvoje

Eva Kaňáková

 

Eva Kaňáková


Casiopea, s. r. o.
GSM 603 428 692

kanakova@casiopea.cz

Přihlášení k odběru newsletteru
captcha 
(zasílání newsletteru zdarma)

Vybrané reference od klientů

reference publikace

Recenze knihy Evy Kaňákové Jak vést efektivně porady:

Jedním z nejvýznamnějších faktorů ovlivňujících úspěšnost manažerské práce je schopnost komunikace. Úspěšný manažer musí být schopen získávat od svých spolupracovníků důležité podněty a poznatky, což je nutnou podmínkou pro jeho správné rozhodnutí. A aby toto rozhodnutí bylo spolupracovníky aktivně přijímáno a následně realizováno, opět ve velké míře závisí na jeho komunikačních schopnostech. Často se má za to, že tyto schopnosti jsou pouze věcí manažerova talentu či praxe. Ve skutečnosti však k rozvoji komunikace může významnou měrou přispět i teorie aplikovaná do metod a konkrétních postupů a zásad, které je možno si osvojit a řídící práci tak zlepšit. O tom se můžeme snadno přesvědčit, přečteme-li si knihu Evy Kaňákové Jak vést efektivně porady. Autorka se opírá nejen o teoretické a metodologické poznatky, které si osvojila díky specializovaným kurzům pořádaných prestižními institucemi, ale ve významné míře též o zobecnění vlastních praktických zkušeností co by úspěšného kouče, poradce a především moderátora porad realizovaných v celé řadě firem. Kniha čtenáře seznamuje se základními oblastmi komunikace a zejména pak s jejich využitím pro zvýšení kvality porad. Je psána jazykem pro praxi srozumitelným a čtivým. Neměla by v knihově žádného manažera chybět.

prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc.
Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity

29. 11. 2016

     V různých etapách našeho rozvoje či kompetentnosti v daných oblastech, které od nás žádají, abychom je zvládli, potřebujeme různé způsoby, přístupy a nástroje. Musí odpovídat právě tomu stupni, na kterém se nacházíme. Koučovat tam, kde nemáme základy, resp. potřebujeme nejdřív získat přehled, „doučit“ se vědomosti a vyzkoušet dovednosti, nemá výsledky, stejně jako např. vzdělávat tam, kde potřebujeme hledat vlastní cesty. Knížka E.K. je cenná právě pro ty, kteří potřebují nejdříve rozkrýt, co všechno se za danou problematikou skrývá, co jim funguje a co nikoliv, potřebují si udělat obrázek o kvalitě jejich komunikace uvnitř firmy, poznat se a hlavně získat nějaké fungující nástroje k tomu, aby mohli začít dělat to, co je v rámci porad skutečně přínosné, efektivní a příjemné. To vše najdou v Evině knize. Doporučuji ji nejen začínajícím manažerům, ale i těm, kterým věci nefungují tak, jak by měly a potřebují nalézt důvod proč a hlavně způsob, jak to dělat lépe.

Dr. Magda Vašáková Loumová

Profesionální seniorní kouč supervizor

Předsedkyně stavovské rady České asociace koučů

Reference z portálu Na volné noze

Nové kladné doporučení bylo přidáno k Vaší prezentaci na portále Na volné noze

Číst dál...

Ing. Eva Doležalová,projektový manažer,Ergotep, d. i.,Proseč 119, 539 44 Proseč u Skutče

Dobrý den paní Evo, ráda bych Vám touto cestou velmi poděkovala za sérii školení, kterou jsme společně realizovali a předala Vám zpětné ohlasy od našich zaměstnanců i kolegů z Otradova.

Číst dál...

Jana Vacková, personalistka společnosti ELLA-CS, s.r.o "Školení je šance"

V rámci projektu „Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o.“, registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/35.00250, byl proškolován střední management firmy v manažerských dovednostech. Jedním ze školených modulů byl i Koučink s paní Evou Kaňákovou.

Číst dál...

Lenka - Workshop „Uvědom si svůj strach a překonej ho“

Děkuji velmi za materiály i za možnost zúčastnit se Vašeho semináře.Váš přístup, Vaše vedení je přínosem pro každého,

Číst dál...

LEKTORSKÁ ČNNOST V RÁMCI projektu ESF 2010

Velmi vzdělaná, kompetentní lektorka, příjemné vystupování, poutavý výklad, nadhled a charizma lektorky zvyšují efekt a úroveň toho, co účastníci získali v průběhu jejích workshopů.

Martina Frolíková,Director for Quality Vitana

Touto cestou bychom rádi doporučili naši externí školitelku paní Evu Kaňákovou.

Číst dál...

Markéta Drdová, České Budějovice 2

Pracovala jsem s Evou Kaňkovou jak při svém osobním koučinku, tak jsem se účastnila několika pracovních skupinových - mastermindových setkání, která Eva vedla.

Číst dál...

Ing. Petr Havrda, místopředseda představenstva, SPS –Střední podnikatelský svaz

Vážená paní Kaňáková, rád bych Vám poděkoval jménem pořadatelů za excelentní moderování a řízení panelové diskuse v rámci konference…

Číst dál...

ČMA – Česká manažerská asociace, PhDr.Bohuslav Holub, ředitel MSF Praha – Manažerský svazový fond

Vážená paní Kaňáková, dovolte mi,abych Vám upřímně poděkoval za moderování celostátní konference ČMA a SPČR, která se uskutečnila dne 30.5.2006 v muzeu Škoda Auto

Číst dál...

Zdeněk Somr, předseda představenstva, Praha

Základem činnosti byla řízená diskuse s cílem ujasnit si strategické priority. Vedení diskuse pí Evou Kaňákovou, jednak odstranilo bariéry vznikající v průběhu diskuse, jednak přispělo k formulaci jednoznačných závěrů. Řízení diskuse tak velkou měrou přispělo k srozumitelnosti a dobrému pochopení formulovaných závěrů všemi zúčastněnými Datum výkonu září 2005

prof Ing. Růžena Petříková,CSc, ředitelka DTO, Ing. Alan Vápeníček, Dům techniky Ostrava

navázal počátkem roku 2005 spolupráci s paní Evou Kaňákovou, ředitelkou společnosti Casiopea, spol. s r.o., na významných projektech pro tuzemské podnikatelské společnosti i …

Číst dál...

České Budějovice, Ing, Ivana Šabatová, předsedkyně AMP – Jihočeská asociace podnikatelek a manažerek

Několika řízených diskusí v rámci JAPM se zúčastnilo až 15 členek asociace, které ocenily nejen efektivitu a výsledky, dosažené v průběhu společné práce, ale i možnost, být Evou Kaňákovou seznámeny s metodou řízení týmové práce, která je opravdu efektivní.

Mgr. Tereza Kunftová, Praha

…přicházím za Evou s něčím, co podkládám za třináctiletý uzel na svém životě. Uzel, který se stahuje víc a více a vy už si připadáte, že řešení k tomu, jak ho rozvázat, neexistuje…

Číst dál...

Markéta Drdová, České Budějovice

Pracovala jsem s Evou jak při svém osobním koučinku, tak jsem se účastnila několika pracovních skupinových mastermindových setkání, která Eva vedla...

Číst dál...

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

Honza Kelar, oblastní ředitel, expert regionálního zastoupení
Koučink s Evou Kaňákovou
vnímám jako potřebné a užitečné, když mohu s někým zkušeným sdílet své úvahy a myšlenky a nechat si
otevřít oči zcela jiným…

Číst dál...

Robert Gajdoš, Synergie CZ s.r.o., owner

Eva Kaňáková se v naší firmě osvědčila jako kouč, trenér a poradce – mne, jako majitele firmy a zároveň celého našeho týmu…

Eva KAŇÁKOVÁ proved herself in our company as a competent coach, trainer and consultant both for me as the owner of a company and also for membres of our team…

Číst dál...

Petr Metelka, VO koordinace prací – VGO, Elektrárna Temelín

Vážená paní KAŇÁKOVÁ, z hlediska Vašeho působení na ETE, kdy jsme spolu konzultovali mé řízení porad a zároveň jste působila jako můj osobní kouč…

Číst dál...