casiopea - cesty osobního rozvoje

Eva Kaňáková

 

KanakovaEva foto 01


Casiopea, s. r. o.
GSM 603 428 692

kanakova@casiopea.cz

Přihlášení k odběru newsletteru
(zasílání newsletteru zdarma)

Vybrané reference od klientů

Robert Gajdoš, Synergie CZ s.r.o., owner

Hlavní přínos vidím v její schopnosti rozkrýt slabé stránky daného projektu/situace/záležitosti a inspirovat a motivovat účastníky k jejich překonávání skrze zaměření se na cíl, silné stránky a talenty. Mezi další kladně hodnocené aspekty práce Evy Kańákové patří osobní přístup a adaptabilita, kreativita a schopnost nalézat nové pohledy a řešení.

The main benefit that I perceive is in her capabilities to find out weak poits of a concrete project, situation or issue and the ability of Eva Kanakova to inspire and motivate participants to work with thier own weaknesses, while focusing on goals, talents and strenghts. Among other positive aspects of Eva´s work belong her own access, adaptability, creativity and ability in finding out new insights and solutions.