casiopea - cesty osobního rozvoje

Eva Kaňáková

 

KanakovaEva foto 01


Casiopea, s. r. o.
GSM 603 428 692

kanakova@casiopea.cz

Přihlášení k odběru newsletteru
(zasílání newsletteru zdarma)

Vybrané reference od klientů

reference publikace

Recenze knihy Evy Kaňákové Jak vést efektivně porady:

Jedním z nejvýznamnějších faktorů ovlivňujících úspěšnost manažerské práce je schopnost komunikace. Úspěšný manažer musí být schopen získávat od svých spolupracovníků důležité podněty a poznatky, což je nutnou podmínkou pro jeho správné rozhodnutí. A aby toto rozhodnutí bylo spolupracovníky aktivně přijímáno a následně realizováno, opět ve velké míře závisí na jeho komunikačních schopnostech. Často se má za to, že tyto schopnosti jsou pouze věcí manažerova talentu či praxe. Ve skutečnosti však k rozvoji komunikace může významnou měrou přispět i teorie aplikovaná do metod a konkrétních postupů a zásad, které je možno si osvojit a řídící práci tak zlepšit. O tom se můžeme snadno přesvědčit, přečteme-li si knihu Evy Kaňákové Jak vést efektivně porady. Autorka se opírá nejen o teoretické a metodologické poznatky, které si osvojila díky specializovaným kurzům pořádaných prestižními institucemi, ale ve významné míře též o zobecnění vlastních praktických zkušeností co by úspěšného kouče, poradce a především moderátora porad realizovaných v celé řadě firem. Kniha čtenáře seznamuje se základními oblastmi komunikace a zejména pak s jejich využitím pro zvýšení kvality porad. Je psána jazykem pro praxi srozumitelným a čtivým. Neměla by v knihově žádného manažera chybět.

prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc.
Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity

29. 11. 2016

     V různých etapách našeho rozvoje či kompetentnosti v daných oblastech, které od nás žádají, abychom je zvládli, potřebujeme různé způsoby, přístupy a nástroje. Musí odpovídat právě tomu stupni, na kterém se nacházíme. Koučovat tam, kde nemáme základy, resp. potřebujeme nejdřív získat přehled, „doučit“ se vědomosti a vyzkoušet dovednosti, nemá výsledky, stejně jako např. vzdělávat tam, kde potřebujeme hledat vlastní cesty. Knížka E.K. je cenná právě pro ty, kteří potřebují nejdříve rozkrýt, co všechno se za danou problematikou skrývá, co jim funguje a co nikoliv, potřebují si udělat obrázek o kvalitě jejich komunikace uvnitř firmy, poznat se a hlavně získat nějaké fungující nástroje k tomu, aby mohli začít dělat to, co je v rámci porad skutečně přínosné, efektivní a příjemné. To vše najdou v Evině knize. Doporučuji ji nejen začínajícím manažerům, ale i těm, kterým věci nefungují tak, jak by měly a potřebují nalézt důvod proč a hlavně způsob, jak to dělat lépe.

Dr. Magda Vašáková Loumová

Profesionální seniorní kouč supervizor

Předsedkyně stavovské rady České asociace koučů